english türkçe


Tüketim / FiyatlarKestel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü elektrik, doğalgaz, proses su, içme su, arıtma hizmet fiyatlarını aşağıdaki tablodan takip edebilir, son bir yıl fiyat bilgilerini dokümanlar bölümünden bilgisayarınıza indirip inceleyebilirsiiz.
Nisan 2024

HİZMET TÜRÜ BİRİM FİYAT
Doğalgaz 11,37 TL/Sm³
Elektrik 2,40 TL/kWh
Proses Suyu 5,00 TL/m³
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV, Taşıma Bedeli ve İletim bedeli, işletme giderlerine katılma payı hariçdir.
  • Elektrik birim fiyatına, Elektrik Tüketim Vergisi %0,7 ve İletim Dağıtım bedeli, iletim bedeli hariç olup, SKTT (Tarifesinde Ortalama Fiyat) zamanlı tarife uygulanmaktadır.
  • Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin Yönetmeliğin 16ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 2022 yılı için uygulanmak üzere EPDK tarafından onaylanan elektrik dağıtım bedelimiz; OG:0,02239 Tl./kWh, AG:0,02892 Tl./kWh, SH:0,05932 Tl./kWh. dır.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.