english türkçe


KOSABİMAR DURUMU Kestel Organize sanayi Bölgesi sınırları içinde imar durumu T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve İl İdare Kurulu onaylı Revize İmar Uygulama Planı ve onun Plan Hükümleri içerisinde tanımlanmıştır. İmar Planı doğrultusunda en küçüğü 2000 m2 sınırlandırılan 95 parsel oluşturulmuştur. Parsellerinin tamamı şahıs mülkiyetindedir. KOSAB imar uygulamaları,  İmar Planı ve onun bütünleyicisi olan hükümler çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çerçevede sanayi parsellerinde uygulanan genel yapılaşma şartları, çekme mesafelerinden geriye kalan inşaat alanında iki katta Hmax=9,50 metre olarak uygulanmaktadır. Ancak; yapılacak olan binada öngörülen imalatın türüne bağlı gabari şartlarını tanımlayan ayrıntılı rapor ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurup, uygun görüş alındıktan sonra hazırlanacak projeye göre yapılacak detaylı zemin etüdünün olumlu göstermesi durumunda iki katta kalınmak kaydıyla Yönetim Kurulu Onayı ile Hmax= 13,50 metreye kadar çıkarılabilmektedir. ALANSAL BÜYÜKLÜK Organize Sanayi Bölgemizin toplam alansal büyüklüğü 73.43 Hektardır. Bu toplam alanın bölgemiz bütününde dağılımı tabloda görüldüğü gibidir.
 
 
 

ALAN   KULLANIMLARI

ha

%

Sanayi Alanları

59.44

80.95

İdari ve Sosyal Tesis Alanı

0.61

0.83

Teknik Altyapı Alanı

0.50

0.68

Tedaş Alanı

0.02

0.03

Akaryakıt Satış İstasyonu Alanı

0.20

0.27

Oto Park Alanı

0.35

0.48

İmar Yolları Alanı

12.31

16.76

OSB Toplam Alanı

73.43

100