english türkçe


KOSABİSTİHDAM : Bölgemizde mevcut  işyerlerinde çalışan işçi toplam sayısı yaklaşık 5000 olup, bu sayı dönemsel olarak değişiklik göstermektedir. Tesis Bilgileri: Organize Sanayi Bölgemizde toplam 78 faal işyeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinin 56 tanesi tekstil, 3 tanesi gıda, 12 tanesi metal, 2 tanesi plastik, bir tane mobilya ve 4 tane de diğer sektörlerde faaliyet göstermektedirler. Doğalgaz Kullanımı : Aylık ortalama doğalgaz kullanım düzeyi 3 500 000 m3 ‘tür. Elektrik Kullanımı: Aylık ortalama elektrik kullanım düzeyi 7 750 000 KWh ‘tir. Su Kullanımı: Organize Sanayi Bölgemizin günlük ortalama su kullanım düzeyi 18 000 m3 ‘tür. Bu miktarın yaklaşık %83 kadarı sanayicilerimiz tarafından, kalan %17 KOSAB tarafından temin edilmektedir.