english türkçe


KOSAB 
                                                        ENERJİ POLİTİKASI
 

KESTEL OSB Müdürlüğü üst yönetimi tarafından, kurumun vizyonu, misyonu ve amaçları doğrultusunda Enerji Politikası oluşturulmuştur. Enerji politikası;

A) KESTEL OSB Müdürlüğünün amacına uygunluğunu desteklemekte,

B) Amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlamakta,

C) Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilginin ve gerekli kaynakların varlığını sağlama taahhüdü içermekte,

D) Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılama taahhüdü içermekte,

E) Enerji Yönetim Sisteminin ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesi taahhüdü içermekte,

F) Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini ve enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemektedir. 

 Belirlenen riskler için kontrol önlemleri ve önleyici faaliyetler uygulanmaktadır. Risk ve fırsatları değerlendirmek için yılda en az bir kez, iç tetkikler ile izlenmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir.
 
        Saygılarımla.

                                                            
                                                                                                                                           Cem HISIMCIL
                                                                                                                                Kestel Organize Sanayi Bölgesi
                                                                                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı