english türkçe


KOSABDoğu Roma İmparatorluğu’nın sınır kalesi olması nedeniyle Latin dilinde Kalecik anlamına gelen Kastel (Castel) ismini almış, ilçenin 1306 yılında Dimboz Muharebesi''nin ardından Osmanlılar’ın eline geçmesi ile ismi Kestel olmuştur. 1938’de Bursa’nın bir bucağı, 1960’da ilçe haline gelmiştir. IV. Mehmet zamanında Vani Mehmet Efendi tarafından sınır kalesi olmaktan çıkartılıp yerleşim merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’dan gelen bir grup göçmenin yerleştirildiği bölgeye daha sonra da göçler devam etmiş; göçlerle büyüyen Kestel, 1938’de merkez bucak, 1960’da belde, 1990’da Bursa iline bağlı bir ilçe olmuştur. Bursa’nın 12 km doğusunda yer alır. Denizden yüksekliği 124m., nüfusu 52.938’dir. Bölgede ılıman Marmara iklimi görülür. İlçenin nüfusu 2014 genel nüfus sayımına göre 52 938'dir. Bunun 35 336'sı ilçe merkezinde, 17 602'i ise köylerde yaşamaktadır. İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 30 köy''den oluşmaktadır.