english türkçe


Haberler

BEBKA Uygulamalı Temiz Üretim Eğitimi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı bölgemizde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması
yoluyla çevre dostu üretime geçişe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. BEBKA, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) ile BTSO ve Uludağ OSB işbirliğiyle 8-9 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek "UygulamalıTemizÜretimEğitimi"nin https://www.bebka.org.tr/tuegitimbursa internet bağlantısı referans verilerek duyurusunun yapılması (internet duyurusu, e-posta, kısa mesaj vb.) hususlarında bilgilerinize.

Tarih: 08.01.2020


< Geri